Warsztaty ArtEko są wypadkową wieloletnich doświadczeń malarza i ogrodnika. Ich celem jest zaznajomienie najmłodszych z szeroko pojętym tematem zieleni, praktyczną pracą w ogrodzie i wypowiadaniem się przez sztukę.

?Ogród przy każdej szkole i przedszkolu? to idea nieodzowna w naszych coraz bardziej ruchliwych i pełnych betonu miastach. Ma zaszczepić w dzieciach miłość do świata przyrody i troskę o nią. Lekcje plastyki, przyrody, języka polskiego, muzyki czy matematyki przy sprzyjającej pogodzie mogą odbywać się pod drzewem, na trawie, wśród zapachu kwiatów. Teren ogrodu stanowi doskonały poligon doświadczalny, służy obserwacjom i podglądaniu przyrody. Wiedza w otoczeniu zieleni przyswaja się łatwiej, bo dzieci nie są tak mocno narażone na stres.

Dzieci projektują ogród

Czy do założenia przyszkolnego ogródka potrzebna jest profesjonalna firma ogrodniczo-projektowa?

Zupełnie nie! Wystarczy zaangażowanie dzieci. Ważne, aby projekt ogrodu powstał wg ich pomysłu i by od nich zależało jego wykonanie. Tylko wtedy zrozumieją, czym jest praca połączona z kreatywnością. Należy pobudzić dziecięcą wyobraźnię, by wyłonić i wypunktować założenia oraz formę przyszłego ogrodu czy rabaty.

Przyszkolny ogród powinien stymulować wszystkie dziecięce zmysły. Staje się wówczas ogrodem sensorycznym oraz terapeutycznym. Oddziałuje kolorem na dziecięce oczy, zapachem na nosy, szelestem owadów i śpiewem ptaków na uszy, a fakturą roślin na zmysł dotyku. Ogród jest jak obraz ? ma swoją przestrzeń, kompozycję, kolor i fakturę. Powinien posiadać cechy indywidualne, czyli wyróżniać się pomysłem, a jednocześnie stanowić harmonijną całość.

Budowę dziecięcego ogródka zaczynamy od projektu...