Poczta Polska i BGK Nieruchomości podpisały we wtorek umowę ramową o współpracy dotyczącej przekazania gruntów na potrzeby programu Mieszkanie Plus.

Wstępne porozumienie dotyczy pięciu lokalizacji: dwóch w Warszawie i po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. Strony zakładają możliwość rozszerzenia porozumienia w przyszłości także o inne lokalizacje.

– Cieszę się, że Poczta Polska weźmie udział w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. Udostępnienie nieruchomości pocztowych na zasadach partnerskiej współpracy z BGKN będzie korzystne dla Poczty Polskiej. Umożliwi budowę mieszkań na wynajem z opcją wykupu i da stabilny i przewidywalny dochód z dotychczas niezbyt intensywnie wykorzystywanych nieruchomości – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

– Podpisanie umowy jest dla Poczty Polskiej zaangażowaniem się w rynek, na którym Spółka była dotychczas nieobecna. Dzięki współpracy z BGKN Poczta Polska zyska jednocześnie potężnego partnera finansowego i mam nadzieję, że z korzyścią dla Polaków, wspólnie zagospodarujemy tereny, na których – w dłuższej perspektywie – działalność Poczty nie będzie prowadzona i przeniesiona w inne miejsce – powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

BGKN jest otwarta na rozmowy z kolejnymi partnerami, którzy zaoferują grunty pod zabudowę w ramach komercyjnej części programu Mieszkanie Plus. Współpraca z Pocztą Polską to dla programu Mieszkanie Plus nowe, atrakcyjne lokalizacje, do których dotychczas nie było dostępu.

Szef BGKN podkreślił, że dzięki współpracy z Pocztą Polską uda się na komercyjnych zasadach pozyskać doskonale zlokalizowane grunty, znajdujące się zarówno w największych polskich miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, które mają dynamicznie rozwijający się rynek pracy lub dobrą komunikację z metropoliami.

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych zarówno dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, jak i tych, których dochody pozwalają na systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe.

Pierwszy (rynkowy) filar pakietu obejmuje powstanie mieszkań na wynajem (z opcją dojścia do własności mieszkania przez najemcę) na zasadach rynkowych. Kolejne dwa dotyczą społecznego budownictwa czynszowego (filar II) – czyli inwestycji z udziałem środków publicznych, w wyniku których powstaną mieszkania komunalne lub społeczne czynszowe, oraz systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule tzw. indywidualnych kont mieszkaniowych (filar III).

Działania pilotażowe w ramach filaru rynkowego prowadzi BGKN na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dotychczas spółka zawarła porozumienia z 70 gminami z całej Polski, dzięki którym w przyszłości jest szansa na powstanie prawie 20 tys. mieszkań.

Źródło: Kurier PAP

 

Czytaj więcej

Skomentuj