„Krytycznie oceniamy wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do wprowadzenia podatku od wyrobów plastikowych, szczególnie jeśli miałoby się to stać w tak trudnym, kryzysowym czasie pandemii” – piszą przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odnośnie planów co do nowej tarczy antykryzysowej.

Jak piszą przedstawiciele ZPP, powołując się na medialne doniesienia, w debacie publicznej pojawiła się propozycja uzupełnienia przepisów kolejnej „tarczy antykryzysowej” o nowy podatek od wyrobów plastikowych, w których zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu jest mniejsza niż 30 proc.

„Uważamy, że system podatkowy powinna cechować powszechność – dużo łatwiej, skuteczniej i taniej jest egzekwować należności na jednolitych zasadach od dużego kręgu podmiotów, niż od wielu grup podmiotów, według różnych reguł” – czytamy w stanowisku ZPP.

Nie czas na nowe podatki

Przedstawiciele ZPP podkreślają, że pandemia koronawirusa spowodowała faktyczne zaprzestanie działalności wielu branż, w innych doprowadziła do spadku przychodów i zaburzenia łańcuchów dostaw.

„Wszelkiego rodzaju interwencje legislacyjne ukierunkowane na ulżenie przedsiębiorcom w tym czasie należy docenić, jednak niemożliwe do zaakceptowania są propozycje dążące do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców określonej branży kosztem pozostałych uczestników rynku” – uważają.

Podkreślają, że „wszelkiego rodzaju daniny nakładane wybiórczo na określone produkty czy branże prowadzą do zwiększenia poziomu skomplikowania systemu podatkowego” – czytamy w stanowisku. Związek sprzeciwia się propozycjom wprowadzania „podatku od plastiku”, krytycznie oceniając zarówno samą koncepcję, jak i pomysł jej realizacji w warunkach kryzysu.

Recyklerzy mogą bankrutować. Bez wdrożenia ROP branża jest pod ścianą

ROP – tak, podatek – nie

Związek uważa, że mimo konieczności osiągania wyższych poziomów recyklingu i ograniczanie poziomów składowania odpadów „polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym nie może opierać się na narzędziach fiskalnych”. Podstawowym warunkiem do realizacji założeń określonych na poziomie Unii Europejskiej jest skonstruowanie sprawnego i dobrze funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Priorytetem powinno być stworzenie wydajnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, a także wdrożenie zgodnego z wymaganiami ustanowionymi w unijnej dyrektywie modelu ROP.

Obecnie trwają dyskusje na temat modelu ROP. Odpowiednie przepisy powinny zostać uchwalone w Polsce do 5 lipca. Będą o tym rozmawiać m.in. uczestnicy debaty, która odbędzie się podczas konferencji on-line „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19”.

Podatek od plastiku w tarczy antykryzysowej ma zachęcić do recyklingu

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj