Wojewoda wielkopolski unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Poznania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wskazano na „szereg nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, w tym przekroczenie przez Radę przyznanych jej ustawowo kompetencji”.

O unieważnieniu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia tego roku, wojewoda wielkopolski Michał Zielińskim poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej.

Uchwała z naruszeniem prawa

Wojewoda podkreślił, że w pełni popiera konieczność uregulowania zasad i warunków sytuowania elementów reklamowych na terenie Poznania, jednak – jak wskazał – „najistotniejsza jest warstwa formalno-prawna tego aktu, w którym pomimo tak długiego czasu procedowania nad uchwałą, władze miasta nie ustrzegły się istotnych błędów, wymuszających takie, a nie inne rozstrzygnięcie”.Wojewoda poinformował, że przeprowadzone postępowanie nadzorcze dotyczyło dwóch obszarów; procesu sporządzania uchwały, oraz analizy jej treści, a unieważnienie uchwały wynika z trzech naruszeń prawa, w tym m.in. „naruszenia zasady działania w granicach i na podstawie prawa, z uwagi na przekroczenie przyznanych ustawowo kompetencji”.

Co dalej z uchwałą krajobrazową w Poznaniu?

Władze miasta mogą zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, lub doprowadzić zapisy uchwały do zgodności z prawem i ponownie podjąć uchwałę.

Poznańska uchwała krajobrazowa – określająca zasady i warunki sytuowania urządzeń oraz tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń – została przyjęta przez miejskich radnych 24 stycznia tego roku.

Cztery obszary Poznania

Dokument zakłada podział Poznania na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Dokument wyróżnia także obszar przyrodniczy.

Według uchwały największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami. Uporządkowano również kwestie dotyczące szyldów, czy ogrodzeń.

 

 


Warszawa. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej


 

Kraków. Znikają banery i inne nośniki reklam. To efekt wejścia w życie uchwały krajobrazowej [ZDJĘCIA]


 

Czytaj więcej

Skomentuj