Poznań zlecił opracowanie koncepcji, dzięki której możliwe będzie przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej w miejskiej spalarni odpadów wprost do zajezdni MPK przy ul. Warszawskiej.

Koncepcja ma określić możliwości przesyłania energii elektrycznej ze spalarni i zasilania z niej wybranych obiektów miejskich.

Ideą tej strategii w przypadku Poznania będzie możliwość wykorzystania odpadów do produkcji energii elektrycznej, która będzie wykorzystana do zasilania m.in. zajezdni MPK.

Dzięki realizacji wielowariantowej koncepcji określone zostaną warunki pracy sieci kablowych na wyznaczonych odcinkach, które pozwolą wykorzystać potencjał ITPOK i w sposób bezpośredni zasilać wybrane obiekty miejskie. Powinno to przynieść wymierne korzyści ekonomiczne, a przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo zasilania – oceniają władze miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj