Rozporządzenie taryfowe jest niezbędne do przygotowania nowych wniosków taryfowych w przedsiębiorstwach wod-kan. Firmy mają na to maksymalnie miesiąc.

W wykazie prac legislacyjnych Ministra Środowiska pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Planowany termin jego wydania to styczeń bądź luty 2018 r.

Wyczekiwane rozporządzenie

Na rozporządzenie czekają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które muszą składać nowe wnioski o zatwierdzenie taryf do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mają na to czas do 12.marca 2018 roku.

Rozporządzenie określi szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czy woda w Polsce zdrożeje? Samorządy szykują się do wprowadzenia nowych przepisów

Czy starczy czasu?

Zdaniem Mateusza Farona z kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy pojawienie się rozporządzenia dopiero w lutym w sposób znaczący skróci przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym czas na analizę nowych regulacji oraz przygotowanie w ich oparciu polityki taryfowej.

– Nie znamy w chwili obecnej bowiem zasadniczo żadnych założeń projektodawców. Przedsiębiorstwa mogą zatem stanąć na miesiąc przed składaniem wniosków taryfowych przed niemałym wyzwaniem. Czy będzie to czas pozwalający na opracowanie taryf według nowych zasad na okres 3 lat? Trudno ocenić, zależy to bowiem od skali zmian – dodaje prawnik.

Z informacji pozyskanych przez kancelarię od Ministerstwa Środowiska wynika, że prace nad rozporządzeniem taryfowym rozpoczęły się dopiero 12 grudnia 2017 r. – informuje Mateusz Faron. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku pierwsze komunikaty wydawały się sugerować, że ich kierunek to jedynie nowelizacja aktualnie obowiązujących przepisów. Z wykazu prac legislacyjnych Ministra Środowiska opublikowanego w dniu 2 stycznia 2018 r. wynika jednak, że ministerstwo planuje kompleksową zmianę aktu i opracowanie zupełnie nowego rozporządzenia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj