Sześć nowych instalacji fotowoltaicznych powstanie na budynkach i terenach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. To kolejne już tego typu inwestycje rzeszowskiego MPWIK. Do tej pory spółka zaoszczędziła dzięki OZE blisko 3,5 mln zł.

Montaż sześciu nowych instalacji już się rozpoczął. Do tej pory ukończono montaż paneli na dachu garażów przy siedzibie firmy przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie. Kolejne nowe instalacje powstają także na terenach hydroforni przy ul. Brydaka, Armii Krajowej, Kochanowskiego, Krakowskiej i Sportowej oraz na budynku warsztatów przy ul. Naruszewicza. Mają być gotowe do 6 listopada 2021 r.; osiągną moc 83 kW.

– Nowe instalacje rocznie wyprodukują 87 MWh energii elektrycznej. To oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 66 ton rocznie – powiedział Jak Mirosław Pięta z MPWiK.

Koszt sześciu instalacji to ponad 365 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu UE. To kontynuacja działań MPWiK w OZE. Rzeszowska spółka pierwszą farmę fotowoltaiczną wybudował w 2016 r. na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ciepłowniczej. Jej moc to 1 MW, a koszt to 4,9 mln zł. Instalacja składająca się z 3220 sztuk paneli fotowoltaicznych została ustawiona na 2 ha powierzchni.

Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Oczyszczalnia eksploatuje 3 kogeneratory zasilane biogazem o łącznej mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 1,5 MW.

Kolejną farmę fotowoltaiczną MPWiK wybudowało w 2019 r. na terenie Zakładu Uzdatniania Wody na powierzchni blisko 2,5 ha. Moc instalacji to 1,2 MW, a składa się na nią 4000 modułów fotowoltaicznych. Instalacje znajdują się na także dachach budynków oraz na ścianach biurowca MPWiK przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie. Składają się z 44 modułów. Ich moc to 14,9 kW.

Wszystkie działające obecnie instalacje fotowoltaiczne MPWiK pozwalają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1427 ton rocznie.

Spółka przygotowuje się już do budowy kolejnych kilku instalacji o łącznej mocy 50 kW. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii rzeszowski MPWiK w 2020 r. zaoszczędził blisko 3,5 mln zł. Natomiast dzięki fotowoltaice i kogeneracji spółka wyprodukowała w 2020 r. 7581 MWh energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj