Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali – ocenia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Nie chciałbym przesądzać. Oczekiwania spółek energetycznych zostaną określone przez same spółki we wnioskach taryfowych do URE. Spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu, muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić – powiedział wicepremier Sasin.

– Spółki energetyczne są w dosyć trudnej sytuacji dochodowej, muszą obniżać koszty działalności, żeby skala podwyżek cen energii była jak najniższa. Nie chcę jednak przewidywać tego, co zgłoszą spółki. One to obecnie jeszcze szacują – dodał wicepremier.

Czytaj więcej

Skomentuj