W dwóch publicznych szkołach podstawowych w Kozienicach realizowany jest obecnie projekt pn.: „Szkoły dobrego klimatu”. W jego ramach placówki zyskają nowoczesną-proekologiczną infrastrukturę. Wszystko to z dofinansowaniem z funduszy norweskich i EOG w wysokości 2,7 miliona złotych.

Gmina Kozienice (woj. mazowieckie), otrzymała 2,7 miliona złotych dofinansowania z funduszy norweskich. W ramach pozyskanej kwoty realizowany jest obecnie proekologiczny projekt pod nazwą „Szkoły dobrego klimatu”. Biorą w nim udział dwie Publiczne Szkoły Podstawowe: nr 1 i nr 4 w Kozienicach.

Zieleń, ogródki dydaktyczne i retencja

Do końca 2023 r. na terenie szkół powstaną nowe tereny zielone, ogródki dydaktyczne, infrastruktura małej retencji oraz ścieżki koedukacyjne i sensoryczne. Zagospodarowane zostaną m.in. wody opadowe. Celem projektu będzie łagodzenie zmian klimatycznych oraz odpowiednie przystosowanie najbliższego otoczenia do ich skutków.

Kozienice stawiają na młodzież

– Gmina Kozienice korzysta z funduszy norweskich po raz pierwszy. Projekt „Szkoły dobrego klimatu” łączy w sobie teorię i naukę z praktycznymi rozwiązaniami. Cieszę się, że będzie go realizowała kozienicka młodzież. To przecież dzisiejsi uczniowie, za kilka lat będą odpowiadać za naszą wspólnotę lokalną, ale także ogólnopolską i europejską – wyjaśnia burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski.

Rola norweskich funduszy

Dodajmy, że Fundusze norweskie i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), to instrumenty finansowe ustanowione przez państwa darczyńców, czyli Norwegię, Islandię oraz  Liechtenstein. Z bezzwrotnego wsparcia korzystają w ich ramach nowi członkowie UE, czyli kilkanaście państw Europy Środkowej i Południowej oraz kraje bałtyckie. Głównym celem funduszy norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj więcej

Skomentuj