W 2022 r. Częstochowa zapłaci za prąd i gaz ponad 12 mln zł więcej niż w kończącym się roku 2021. We wspólnych dla miejskich jednostek zamówieniach jednostkowa cena energii elektrycznej wzrośnie o 54 proc, a gazu o 172 proc. – wynika z informacji Urzędu Miasta.

“Wzrost kosztów energii czy gazu, przy równoczesnym ograniczaniu dochodów z PIT i zwiększających się obciążeniach związanych m.in. z oświatą, stawia samorząd w sytuacji coraz bardziej drastycznych oszczędności budżetowych. To sukcesywne zmniejszanie możliwości miasta w sferze wydatków bieżących, co niestety nie może pozostać bez wpływu na jakość i zakres usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców i możliwość zaspokajania ich istotnych potrzeb” – poinformowali w czwartek częstochowscy samorządowcy.

Wzrost ceny prądu o o 54 proc.

W wyniku przetargu na dostawę energii elektrycznej dla czterech wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy oraz 136 miejskich jednostek organizacyjnych, jako sprzedawcę prądu w przyszłym roku wybrano firmę Enea, która sprzeda miastu prąd w cenie jednostkowej (z akcyzą) 0,421 zł/kWh netto – jednakowej dla wszystkich grup taryfowych i stref czasowych. W 2021 r. Częstochowa kupuje energię od PGE Obrót po cenie jednostkowej 0,273 zł/kWh.

Oznacza to wzrost ceny prądu od przyszłego roku o 54 proc. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zużycia energii, miasto zapłaci w 2022 r. za prąd blisko 22,9 mln zł (bez kosztów dystrybucji) wobec 14,1 mln zł w roku 2021 r.

Cena gazu wzrośnie o 172 proc.

Jeszcze bardziej – rok do roku o 172 proc. – wzrośnie cena gazu, którego sprzedawcą dla Urzędu Miasta Częstochowy oraz 87 miejskich jednostek organizacyjnych i spółek będzie firma PGNiG Obrót Detaliczny. Od początku przyszłego roku w rozliczeniach stosowana będzie cena jednostkowa bez akcyzy netto 20,447 gr/kWh, jednakowa dla wszystkich grup taryfowych. W roku 2021 cena jednostkowa gazu wynosi 7,511 gr/kWh. Urzędnicy szacują, że w przyszłym roku miasto zapłaci za gaz (wraz z dostawą) ponad 7 mln zł, wobec 2,8–3,7 mln zł rocznie w minionych latach.

“Szybujące w górę ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego wskazują na poważne zachwianie równowagi pomiędzy interesem przedsiębiorstw energetycznych a interesem odbiorców paliw i energii” – skomentowała w czwartek Inżynier Miejska w Częstochowie Bożena Herbuś.

Ubóstwo energetyczne coraz bliżej

“Zaistniała sytuacja wymaga od administracji rządowej większego zaangażowania, również w obszarze egzekwowania ustawy Prawo energetyczne. Jest to konieczne, aby ograniczyć negatywny wpływ rozregulowanego rynku paliw i energii na jakość życia Polek i Polaków. I niewiele dadzą specustawy wspomagające osoby i rodziny najuboższe, bo przy tak postępującym wzroście cen energii elektrycznej i gazu ziemnego możemy się spodziewać wręcz lawinowego powiększania się liczby osób dotkniętych ubóstwem energetycznym” – dodała przedstawicielka częstochowskiego samorządu.

Jej zdaniem rosnące ceny prądu i gazu negatywnie przełożą się także na podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, które starają się zapewnić zrównoważony rozwój społecznościom lokalnym.

“Sytuacja na rynku paliw i energii oraz brak reakcji administracji rządowej, która zmierzałaby do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii, wskazują, że jako państwo nie jesteśmy przygotowani do transformacji energetycznej, nie mówiąc już zupełnie o sprawiedliwej transformacji regionów, które mają podlegać temu procesowi” – uważa Inżynier Miejska w Częstochowie.

Czytaj więcej

Skomentuj