Mieszkania chronione i komunalne oraz lokale użytkowe pod wynajem mają powstać w budynku senioralnym “Juliusz” w Rybniku. Tamtejszy zakład gospodarki mieszkaniowej ogłosił przetarg na opracowanie jego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

„Juliusz” powstanie w tzw. Strefie Juliusza, przy ul. 3 Maja, która obejmuje także zabudowania dawnego Szpitala Miejskiego nr 1. Ma połączyć funkcjonalność historycznych budynków z nowoczesną infrastrukturą, której ważnym założeniem jest udostępnienie jej także seniorom.

Dlatego zostaną tam oddane do użytku mieszkania dla 50 seniorów oraz mieszkania chronione dla 46 osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W całej przestrzeni nie będzie barier architektonicznych, zaplanowano też odpowiednio oświetlone i wyposażone w elementy małej architektury. Miasto zastrzega, że projektowany „Juliusz” powinien nawiązywać architektonicznie do zabytkowych zabudowań istniejących już w Strefie Juliusza, w której trwa już kompleksowa rewitalizacja.

Oferty przetargowe na wykonanie dokumentacji budynku zaplanowano na 13 sierpnia. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest tutaj.

W budynku “Juliusz” zaplanowano także miejsce dla wystawy stałej opartej o motywy związane postacią Juliusza Rogera – dziewiętnastowiecznego lekarza i przyrodnika, inicjatora budowy szpitalnego kompleksu.

Źródło: rybnik.eu

Czytaj więcej

Skomentuj