Łódzki magistrat podsumowuje trzylecie funkcjonowania miejskiego programu dotacji do wymiany nieekologicznych palenisk. Przez ten czas udało się wymienić 3,3 trujących powietrze kopciuchów.

W 2017 r. uruchomiony został w Łodzi program dotacyjny, adresowany do mieszkańców lokali w budynkach wielorodzinnych: komunalnych, wspólnotowych, prywatnych, osób prawnych i przedsiębiorców. Dla osób indywidualnych wysokość dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (nie więcej niż 7 tys. zł), a dla inwestycji całościowych np. w kamienicach – 80% (nie więcej niż 50 tys. zł).

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie w trakcie prowadzonego naboru wniosku dotacyjnego podlegającego ocenie i akceptacji powołanej w tym celu komisji, a także realizacja inwestycji zgodnie z wymogami prawno-technicznymi oraz jej rozliczenie
w danym roku budżetowym.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Szacuje się, że w Łodzi do wymiany jest ok. 100 tys. nieekologicznych palenisk
(w zasobach komunalnych, wspólnotowych, prywatnych i domkach jednorodzinnych). W 2019 r., w oparciu o deklaracje beneficjentów dotacji, zlikwidowanych zostanie 1481 takich pieców. W 2017 r. było ich 604, a 2018 r. – 1248.

Do tej pory z budżetu miasta na likwidację nieekologicznych źródeł ciepła w ramach programu przeznaczono 7,4 mln zł. Kontynuowany on będzie w 2020 r. W budżecie miasta zaplanowano na niego 3 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj