Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się między 5 a 13 grudnia – ogłosił prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ogłoszone przez URE aukcje OZE odbędą się 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia 2019 r. Będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Udział w aukcjach mogą wziąć wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji dla instalacji nowych o mocy, wykorzystujących: energię promieniowania słonecznego, energię wiatru na lądzie oraz morzu, hydroenergię, biopłyny, energię geotermalną, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, a także stanowiące instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów i spalania wielopaliwowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z OZE określonej w ogłoszeniu i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane będą według kolejności ich wysłania.

W połowie października URE ogłosił aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, które odbędą się 25-26 listopada oraz 2-4 grudnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj