Wody Polskie naliczyły 10 mln zł kary dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za zrzut ścieków podczas awarii kolektorów ściekowych w sierpniu 2019 r.

Do awarii układu przesyłowego, transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni “Czajka”, doszło 27 sierpnia. MPWiK podjęło decyzję o kontrolowanym zrzucie ścieków do Wisły, aby opróżnić uszkodzony rurociąg.

Ścieki były zrzucane kolektorem burzowym przez dwa tygodnie. Okazało się jednak, że warszawskie MPWiK nie miało na to pozwolenia wodno-prawnego. – Ten zrzut ścieków był po prostu bezprawny – mówi rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.

MPWiK otrzymało decyzję z Wód Polskich o naliczonej karze. Trwa analizowanie dokumentu. Rzecznik przedsiębiorstwa Marek Smółka zapewnia, że MPWiK będzie “postępowało zgodnie z prawem, w ramach obowiązujących przepisów”. – Na podjęcie decyzji w sprawie dalszych kroków mamy 14 dni – wyjaśnia Marek Smółka.

16 listopada zaczął pracę naprawiony układ przesyłowy ścieków do oczyszczalni „Czajka”. Nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu miasto pracowało z Wodami Polskimi. Prace trwały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naprawa kosztowała ponad 20 mln zł.


Aktualizacja (24.02.2020): 

MPWiK w Warszawie oświadczyło, że “zdecydowanie nie zgadza się z naliczeniem opłaty podwyższonej” i zamierza skorzystać z przewidzianej prawem procedury odwoławczej. Spółka ma na złożenie reklamacji do Wód Polskich czas do 5 marca 2020 r.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Niestety po raz kolejny Komunalny.pl nie wykazał się merytorycznie i żal czytać takie tytuły i umieszczone pod nim informacje .Przecież awarii CZAJKI nie było awarii uległ kolektor ,kar też nie ma a jedynie opłaty podwyższone niby to samo ale jak postrzegane negatywnie ?

Skomentuj