Władze Lublina zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu “EKO zbiórka”. To organizowana od kilku lat i ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców akcja propagująca ideę ograniczania ilości odpadów, które trafiają na wysypiska.

– Zależy nam na kontynuowaniu działań, które przyczyniają się do zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta, dlatego również w tym roku organizujemy konkurs, w którym nagrodzimy osoby wyróżniające się aktywnością na tym polu. Ideą “EKO zbiórki” jest promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów i ich recyklingu, co skutkuje zmniejszeniem ilości odpadów, które trafiają na składowisko – mówi Blanka Rdest-Dudak, z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy utylizują zużyte butelki PET i aluminiowe puszki po napojach poprzez umieszczenie ich w automatach TOMRA UNO zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego E. Leclerc przy ul. Tomasza Zana.

Uzyskane podczas oddawania opakowań kupony wraz z wypełnioną deklaracją przystąpienia do konkursu należy złożyć do 29 października w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców UM Lublin lub wysłać pocztą do Wydziału Ochrony Środowiska. W deklaracji znajduje się zestaw pytań dotyczących ochrony środowiska. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi zwiększa pulę punktów i szansę na otrzymanie nagrody.

Nagrody, w postaci bonów zakupowych do wykorzystania w CH Tomasza Zana, otrzymają uczestnicy z największą liczbą punktów zsumowanych z zebranych kuponów oraz z części quizowej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że każdy uczestnik konkursu z kuponów za zbiórkę opakowań może zebrać maksymalnie 8000 punktów.

W przypadku osób, które zgromadzą większą liczbę punktów do wyliczeń zostanie przyjęta liczba 8000, a kupony o wartości przekraczającej ten próg nie będą brane pod uwagę. Nie będzie też możliwy ich zwrot. Nagrody dla laureatów tegorocznej edycji zostaną ufundowane przez władze Lublina oraz współorganizatora akcji – Centrum Handlowe E. Leclerc.

Czytaj więcej

Skomentuj