W miastach z usług e-administracji korzysta już ponad 45 proc. mieszkańców, na wsi tylko ok. 20 proc. – wynika z raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” przygotowanego przez GUS.

Z analiz GUS wynika, że spośród usług elektronicznej administracji publicznej największym zainteresowaniem cieszyło się wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej. W 2016 r. z możliwości tej skorzystało 42 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, a w Polsce 23 proc. Przo­dującym pod tym względem krajem była Dania (85 proc.).

W Polsce największy odsetek osób korzystających z Internetu w celu kontaktowania się z organami ad­ministracji publicznej odnotowano w dużych miastach, w których 45,4 proc. mieszkańców korzystało z tej formy łączności.

Najmniejszy udział osób korzystających z usług e-administracji wystąpił na obszarach wiejskich; w przypadku pobierania formularzy lub wysyłania wypełnionych było to mniej o ok. 20 proc. niż w dużych miastach.

Biorąc pod uwagę korzystanie z usług administracji publicznej w poszczególnych województwach, najczęściej z e-administracji korzystali mieszkańcy Pomorza (36,1 proc.), a najrzadziej – województwa podlaskiego (24,7 proc.).

CZYTAJ TAKŻE: Płatności bezgotówkowe są dostępne w coraz większej liczbie urzędów

Korzystanie z usług e-administracji obejmuje m.in. wykorzystywanie stron internetowych do obowiązków obywatelskich (np. składania deklaracji podatkowych, zmiany miejsca zameldowania), praw (np. pomocy społecznej), oficjalnych dokumentów (np. dowodów osobistych, aktów urodzenia), publicznych usług edukacyjnych (np. bibliotek, informacji i rekrutacji do szkół lub uniwersytetów), pu­blicznych usług zdrowotnych (np. szpitali); z wyłączeniem ręcznie pisanych e-maili.

Zobacz raport “Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017”

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

Skomentuj