Ministrowie postanowili zmienić założenia projektu nowelizacji ustawy, która wnosi m.in. obowiązkowe opłaty za foliówki w polskich sklepach. Jedną z najważniejszych nowości jest szybszy termin wejścia w życie przepisów.

Jeszcze 3 lipca, podczas “Dnia bez foliówek”, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek informował, że za wszystkie torby plastikowe (z wyjątkiem tych najcieńszych) od 2019 r. wprowadzona zostanie opłata, która będzie mogła wynosić nawet 1 zł od sztuki. Informacja ta oparta była na projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jednak po spotkaniu Rady Ministrów poinformowano, że obowiązkowa dopłata za torebki foliowe zostanie wprowadzona rok wcześniej – już 1 stycznia 2018 r.

Do pobierania pieniędzy za foliówki zobowiązani będą właściciele hurtowni lub sklepów, gdzie takie torby są oferowane. Cena jednej reklamówki wynosić może maksymalnie 1 zł. Konkretne stawki zostaną jednak podane dopiero w odpowiednim rozporządzeniu ministra środowiska.

Opłata recyklingowa nie będzie dotyczyć najcieńszych toreb o grubości do 15 mikrometrów pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.

Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do rozliczania się z liczby sprzedanych foliówek. Jak informuje rząd, liczba toreb wydanych w danym roku będzie określana na podstawie wpływów z opłaty recyklingowej, którą będą przekazywać ministrowi środowiska marszałkowie województw za pomocą Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Informacje o wydanych w danym roku lekkich torbach na zakupy będą corocznie przekazywane przez Polskę Komisji Europejskiej.

Z doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Bułgarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Węgier) wynika, że wprowadzone opłaty w dużym stopniu skłaniają konsumentów do ograniczenia używania torebek foliowych. Oczekuje się, że i w Polsce zmniejszy się ich wykorzystanie. W rezultacie mniej torebek foliowych będzie trafiać na składowiska odpadów, co powinno przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Jednocześnie spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na torby ekologiczne, które będą bardziej przyjazne środowisku.

Czytaj więcej

3 Komentarze

 1. Niezależne badanie cyklu życia materiałów, z których wykonane są torby na zakupy stwierdza, że tworzywa sztuczne okazują się być materiałem o najniższym całkowitym wpływie na środowisko.

  W dniu 14 marca 2018 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Miljøstyrelsen) opublikowała badanie analizujące wpływ cyklu życia na środowisko w produkcji, użyciu i utylizacji toreb na zakupy spożywcze, dostępnych w duńskich supermarketach. Celem badania było zidentyfikowanie toreb o najlepszych parametrach środowiskowych, zalecanej liczbie ponownego użycia i najlepszej opcji utylizacji torby na zakupy.

  7 materiałów (LDPE, PP, rPET, poliester, biopolimer, papier, bawełna i kompozyt) i ich warianty analizowano zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14040 i 14044 w zakresie zalecanych oddziaływań na środowisko, biorąc pod uwagę różne opcje zakończenia cyklu życia: spalanie, recykling oraz ponowne użycie jako worka na odpady przed spaleniem. W przypadku wszystkich wariantów w ocenie toreb wzięto pod uwagę wpływ wynikający z produkcji w Europie, transportu do Danii, użytkowania i procesu utylizacji, który mógłby wystąpić w Danii lub w Europie.

  Głównym wnioskiem z analizy jest to, że w odniesieniu do produkcji i utylizacji, lekkie torby na zakupy LDPE zapewniają najniższy ogólny wpływ na środowisko dla większości wskaźników środowiskowych, gdy nie bierze się pod uwagę ponownego użycia. W szczególności, pomiędzy rodzajami dostępnych torebek, najbardziej korzystne są torby LDPE ze sztywnym uchwytem. Skutki zaśmiecenia dla tego typu toreb zostały uznane za znikome dla Danii.

  Co więcej, inny istotny wniosek dotyczył najlepszej opcji utylizacji, w badaniu stwierdza się, że “ponowne użycie torebki jako worka na odpadki jest lepsze niż zwykłe wyrzucenie jej z odpadami selektywnymi i jest lepsze niż recykling. Recykling może potencjalnie przynieść korzyści w przypadku ciężkich worków plastikowych, takich jak PP, PET i poliester. Ponowne użycie jako worka na odpadki jest najbardziej korzystne dla lekkich toreb na zakupy, takich jak LDPE, papier i biopolimer”.

  EuPF (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Folii PE/PP) z zadowoleniem przyjmuje tę analizę, która opiera się również na analizie oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską odnośnie wpływu opcji mających na celu ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych toreb na zakupy z 2011 r., a także wykorzystuje obowiązujące metody stosowane przez europejskie środowisko naukowe badające rzeczywisty wpływ opakowań z tworzywa sztucznego na środowisko.

  Studium LCA “Life Cycle Assessment of grocery carrier bags” (ang.)

 2. To oznacza, że aktualny rząd będzie musiał w końcu uruchomić BDO do końca 2017r. a nie odkładać kwestie jej uruchomienia w nieskończoności tłumacząc się poprzednimi rządami. Pytanie co stoi za tak pośpiesznym wprowadzeniem opłaty za torebki foliowe chyba nie 500+ bo ekologia pod wodzom człowieka, który postanowił zarobić na wycince Puszczy Białowieskiej brzmi to trochę śmiesznie

  • do dfbzd.
   To zmiany w dyrektywie opakowaniowej UE naciskaja na te zmiany. nie wiecej ani mniej.
   o tego Poslka jest spozniona z wprowadzeniem tej oplaty za foliowki juz 8 miesiecy!
   z pozdrowieniami,
   Piotra Barczak

Skomentuj