Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy w sprawie tzw. pakietu odpadowego podczas wczorajszej sesji plenarnej w Strasburgu. Regulacje mają poprawić gospodarkę odpadami i wprowadzić państwa członkowskie do nowoczesnego modelu circular economy.

– Dzięki temu pakietowi Europa wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny, jednocześnie integrując politykę przemysłową z ochroną środowiska – mówiła Simona Bonafé podczas sesji plenarnej poświęconej wprowadzonym regulacjom  GOZ.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym nie opiera się wyłącznie na gospodarowaniu odpadami, ale na odzyskiwaniu surowców, biorąc pod uwagę, że ich zasoby naturalne kurczą się z każdym rokiem – mówiła. Zwróciła również uwagę na konieczność ograniczania marnowania żywności, które rozpatrywać można jako problem gospodarczy, ale także etyczny.

Nowe cele dla odpadów

Nowe cele gospodarki cyrkularnej określają jasny schemat gospodarowania odpadami w ramach recyklingu i ponownego wykorzystania. W skrócie: więcej odpadów ma być przetwarzanych, a mniej trafić na składowiska.

Dla redukcji odpadów konieczne jest utrzymanie produktów konsumpcyjnych jak najdłużej w obiegu, włączając w to możliwość ich naprawiania, dzielenia się, czy wykorzystywania pozyskanych z odpadów surowców do tworzenia nowych produktów.

Zdaniem Bonafé to pole do popisu dla nowych modeli biznesowych i innowacyjnych cyklów produkcyjnych.

Nowe modele produkcyjne muszą brać pod uwagę i łączyć każdy etap produkcji i sprzedaży To jest wyzwanie dla państw, które muszą mieć ambitne cele, spełniając je przejdziemy na nowy model wzrostu gospodarczego – mówiła Simona Bonafé.

Dwa lata pracy

– To wielki krok dla europejskiej gospodarki odpadami – zaznaczył wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. – Wiem, że ta izba miała swoje wątpliwości kiedy w grudniu 2014 r. wystąpiliśmy z propozycją poprawy gospodarki odpadami tak, aby polityka w tym zakresie mogła być egzekwowalna na co dzień. Jestem wdzięczny za konstruktywną pracę nad nowymi propozycjami komisji podczas dwóch ostatnich lat.

Zasady ustawione przez Komisję zostaną wprowadzone, ale ich wdrożenie zostanie rozłożone w czasie. W następnych latach program ten będzie podlegał nowelizacjom, choćby w przypadku recyklingu czy powtórnego użycia

Państwa członkowskie będą miały wspólne przepisy i ramy prawne i będą podlegać odpowiedniej sprawozdawczości, aby implementacja przepisów rozwijała się skutecznie i zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu. Timmermans podkreślił, że państwa członkowskie mogą liczyć na wsparcie Komisji Europejskiej w tym kontekście.

Circular economy – potencjał dla Polski? 

Głos w debacie zabierali także polscy parlamentarzyści: Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Grzyb.

– Ambitne cele zostały wpisane w ten pakiet, ale przede wszystkim zapobieganie powstawania odpadów oraz wydłużenie życia produktów powinno być naszym głównym celem – powiedział Andrzej Grzyb.

Zdaniem europosła szczególne znaczenie dla gospodarki cyrkularnej ma odzysk surowców biologicznych, w tym bioodpadów. Andrzej Grzyb poruszył kwestie recyklingu odpadów organicznych przy produkcji paliw alternatywnych wykorzystywanych w transporcie, a także konieczność rozwoju elektromobilności.

Do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno podlegać recyklingowi. Cel ten wzrośnie do 60 proc. do 2030 r. oraz 65 proc. do 2035 r.

 

Czytaj więcej

Skomentuj