Olbrzymie, mocno zurbanizowane aglomeracje i urokliwe niewielkie miasta coraz bardziej i w coraz bardziej różnorodny sposób starają się wspierać wszystko, co zielone i ekologiczne. Takie rozwiązania są bowiem niewątpliwie korzystne dla mieszkańców. Znakomitym przykładem tego rodzaju przedsięwzięć stosowanych przez lokalne władze są podatkowe propozycje dla mieszkańców, którzy zieleń i ekologię mają we krwi, tworząc np. zielone dachy czy fasady swoich domów. 

Im właśnie samorządy zaproponowały podatkowe rozwiązania, które udowadniają, że miejscowym władzom na zieleni zależy oraz że jej obywatelskie realizacje są godne naśladowania i nagrodzenia zwolnieniami podatkowymi.

Mniejsze podatki za zieleń 

W całym kraju coraz więcej jest przykładów dobrej współpracy między lokalnymi władzami a mieszkańcami, szczególnie gdy dotyczy ona środowiskowych aspektów życia.

Tak też jest w Kaliszu, który wspiera tworzenie zielonych dachów, ścian i ogrodów wertykalnych. Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy Kalisza mogą bowiem ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Kalisza z 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę.

– Zielone ściany i dachy to dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście i podniesienie komfortu życia. Pokryte zielenią elewacje stają się naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Regulują temperaturę wewnątrz budynków, chronią przed upałem i wiatrem, pochłaniają nadmiar wilgoci, wyciszają hałas. Podnoszą też estetykę naszego miasta, są po prostu jego ozdobą – wymienia Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Dodaje, że wprowadzanie – na różne sposoby – zieleni do przestrzeni miejskiej jest jednym ze sposobów przystosowania miasta do zmian klimatycznych.

– O zwolnienie mogą wnioskować mieszkańcy Kalisza, którzy spełniają jeden z poniższych warunków, czyli posadzili na całej powierzchni dachu rośliny wieloletnie, zapewniając im wielosezonową wegetację, z wyjątkiem części, których nie można obsadzić roślinnością ze względów technicznych; posiadają co najmniej jedną ścianę budynku porośniętą pnączami, których korzenie znajdują się w ziemi; utworzyli instalację z ogrodem wertykalnym na ścianie budynku, która stanowi co najmniej połowę powierzchni ściany – wylicza Katarzyna Ciupek, rzecznik prasowy prezydenta miasta Kalisza. 

Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu działalności gospodarczej, a warunkiem jego uzyskania jest brak zaległości z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

Odzew na propozycje samorządowców wydaje się pozytywny, bo rozpatrzono już pierwsze wnioski mieszkańców – wszystkie dotyczyły zielonych fasad. Ponadto wpłynęły trzy wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Zielone fasady Częstochowy

Także samorząd Częstochowy jest bardzo zainteresowany wspieraniem zielonych przedsięwzięć lokalnej społeczności. Dlatego Rada Miasta 25 marca 2022 r. wprowadziła w życie uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zieloną fasadę lub zainstalowano ogród wertykalny.

– Proponowane zwolnienie to jeden z elementów projektu CzęstoZielona, realizowanego w ramach miejskiego programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Cel podatkowej zachęty jest prosty – więcej miejsc dla zieleni z myślą o estetyce i ekologii – informuje Tomasz Jamroziński, kierownik Biura Prasowego Prezydenta Miasta Częstochowy.

Tam, zgodnie z zapisami uchwały, z podatku od nieruchomości mogą zostać zwolnione budynki mieszkalne lub ich części, w których: wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu, z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością; zainstalowane zostały i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne, stanowiące co najmniej 75% powierzchni ścian...