Malejąca skala pandemii i związane z nią coraz mniejsze obostrzenia sanitarne, które przez dwa minione lata zdecydowanie ograniczały możliwość organizacji spotkań szerszego grona osób w „normalnym” trybie, pozwalają obecnie na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) w formule tradycyjnej. Odbędzie się ono w dniach 23-24 maja br. w Warszawie.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. wspieranie idei samorządowej, a także reprezentowanie gmin z terenami wiejskimi oraz obrona ich interesów w trakcie prac legislacyjnych, efektem których są przepisy regulujące funkcjonowanie różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Udział w pracach towarzyszących tworzeniu prawa skutkuje szeregiem uwag i opinii przygotowywanych przez ekspertów ZGWRP, które dotyczą kwestii ważnych dla funkcjonowania zarówno gmin, jak i całego państwa.

Tematami, które wymagają stałego trzymania ręki na pulsie, są choćby te związane z edukacją i systemem oświatowym czy z systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Mieszczą się w tym katalogu także problemy związane 
ze zmianami granic oraz obrona integralności terytoriów gmin.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne

Ważne są także kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także realizacji założeń szeregu związanych z tymi obszarami polityk i strategii. Tylko w ostatnim czasie Związek opiniował kilka dokumentów i projektów aktów prawa. Wśród nich były np. opinia (odrębna) do projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”, opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC112) czy opinia do projektu ustawy o parkach narodowych.

Związek, wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jest także jednym z&nbs...