Podczas posiedzenia Zarządu Związku 11 kwietnia br. w Sopocie, przed II Samorządowym Kongresem Finansowym Local Trends, przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Związkowi Miast Ukrainy (AMU – Asociacija Miast Ukrainy).

Jest to odpowiedź na apel Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Wiele związków samorządowych z Europy (m.in. z Norwegii, Holandii, Danii) wyraziło gotowość przekazania pomocy finansowej dla Związku Miast Ukrainy. 

ZMP wspiera finansowo bratni związek w Ukrainie

Zarząd Związku Miast Polskich również udzielił ukraińskiemu związkowi jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 15 000 euro na potrzeby nadzwyczajnych działań Związku podczas zbrodniczej agresji rosyjskiej na Ukrainę, a także zobowiązał przedstawicieli ZMP w organizacjach międzynarodowych oraz Biuro Związku do wspierania społeczności lokalnych i regionalnych oraz społeczeństwa Ukrainy we wszelki możliwy sposób, zwłaszcza leżący w kompetencjach tych organizacji. Jedną z takich form pomocy ma być zapewnienie Związkowi Miast Ukrainy bezpłatnego udziału w XI Światowym Forum Miejskim (WUF 11), w tym w przestrzeni wystawowej Forum oraz w Zgromadzeniu Ogólnym ZMP 28 czerwca br. w Katowicach. W uzasadnieniu do uchwały przypomniano, że w specustawie z 12 marca br., dotyczącej pomocy uchodźcom...