Rynek fotowoltaiki prosumenckiej rośnie w Polsce w iście imponującym tempie – pod względem przyrostu liczby mikroinstalacji w ubiegłym roku znaleźliśmy się na piątym miejscu w Europie. Z najnowszych danych wynika, że na początku marca br. moc instalacji fotowoltaicznych wyniosła 1596,5 MW, co oznacza wzrost o 183,2 proc. rok do roku.

Wartość polskiego rynku PV ocenia się obecnie na 2,852 mld zł. W 2019 r. odnotowaliśmy czterokrotny wzrost liczby mikroinstalacji i trzykrotny instalacji o mocy powyżej 50 KW. Moc tych pierwszych przekroczyła pod koniec 2019 r. 1 GW, a drugich – 275 MW.

Jak wynika z danych zebranych przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, tylko w 2019 r. do użytku oddano niemal 106 tys. nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (w 2018 r. ok. 27 tys.), a ich sumaryczna liczba wyniosła ponad 162 tys. Jeśli przyjęlibyśmy założenie, że mamy w Polsce tylko domy jednorodzinne, to – statystycznie rzecz biorąc – instalacja PV znalazłaby się na co 36 budynku.

Najnowsze, jeszcze lepsze dane podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Wynika z nich, że na dzień 1 marca 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 1596,5 MW. To wzrost o 183,2 proc. rok do roku i o 8,4 proc. w okresie od stycznia do marca.

Tysiąc hektarów pod farmy fotowoltaiczne

Rośnie także średnia moc nowo instalowanych urządzeń. Od 2013 r., gdy średnia ta wynosiła 4,5 KWp, wzrosła do 6,5 KWp w 2019 r. Imponujący jest również wzrost ilości energii produkowanej przez przydomowe elektrownie fotowoltaiczne. O ile w 2018 r. było to 323 GWh, o tyle rok później już ponad 967 GWh. Tym samym ich udział w krajowym zużyciu energii wyniósł 0,57 proc., a udział mocy w systemie elektroenergetycznym – 2,21 proc.

Mogłoby to wydawać się niewiele, ale pamiętajmy, że jeszcze w 2014 r. wartości te wynosiły okrągłe 0 proc. Tak szybkiemu rozwojowi sprzyja z pewnością taniejąca technologia – ocenia się, że szacowany koszt budowy 1 KWp mikroinstalacji PV wyniósł w 2019 r. 4125 zł netto, a więc o 225 zł mniej niż rok wcześniej (4350 zł netto).

Czytaj więcej

Skomentuj