Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu wyraziły obawy dotyczące bezpieczeństwa ścieków wypływających ze szpitala miejskiego przeznaczonego do przyjmowania pacjentów zarażonych koronawirusem. Problem udało się już rozwiązać.

Szpital miejski w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku jest gotowy do przyjmowania osób zarażonych oraz z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. We wtorek pojawili się w nim pierwsi pacjenci, w tym jeden z potwierdzonym wynikiem. Pozostali chorzy zostali wypisani do domu lub przeniesieni do innych placówek.

W poniedziałek, w piśmie skierowanym do wojewody, prezes MWiK Barbara Ermisch-Lipniacka alarmowała: „Ścieki komunalne z przedmiotowego szpitala trafiają wprost do urządzeń kanalizacyjnych bez jakiegokolwiek procesu dezynfekcji. Następnie przepływają urządzeniami grawitacyjnymi nie zapewniającymi szczelności gazowej przez całe Koźle”.

Postulowała przy tym podjęcie odpowiednich działań zmierzających do higienizacji i dezynfekcji ścieków pochodzących ze szpitala przy ul. Roosevelta przed ich wprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych.

Jak podaje Nowa Trybuna Opolska – problem ze ściekami udało się rozwiązać. Dzięki współpracy pracowników ZOZ oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, ścieki wypływające ze szpitala są obecnie dezynfekowane przy użyciu podchlorynu sodu i w takiej postaci przepływają przez dalszą część sieci.

Koronawirus COVID-19 i gospodarka komunalna:

Odbiór odpadów a koronawirus. Gospodarka odpadami musi być priorytetem

Wodociągi zawieszają odczyty wodomierzy i ograniczają kontakt z klientami

PSZOK-i nie odbierają odpadów z powodu koronawirusa

Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo

Koronawirus. Miasta wdrażają środki bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Wodociągi zapewniają: nie będzie przerw w dostawie wody

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. warto sie zatanowic dlaczego kazdy szpital zakazny nie ma specjalnie dezynfekowanych scieków….juz nie mówiac ze kazdy szpital pownien pomyslec o oczyszczeniu sciekow z farmaceutyków….

Skomentuj