Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu wyraziły obawy dotyczące bezpieczeństwa ścieków wypływających ze szpitala miejskiego przeznaczonego do przyjmowania pacjentów zarażonych koronawirusem. Problem udało się już rozwiązać.

Szpital miejski w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku jest gotowy do przyjmowania osób zarażonych oraz z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. We wtorek pojawili się w nim pierwsi pacjenci, w tym jeden z potwierdzonym wynikiem. Pozostali chorzy zostali wypisani do domu lub przeniesieni do innych placówek.

W poniedziałek, w piśmie skierowanym do wojewody, prezes MWiK Barbara Ermisch-Lipniacka alarmowała: „Ścieki komunalne z przedmiotowego szpitala trafiają wprost do urządzeń kanalizacyjnych bez jakiegokolwiek procesu dezynfekcji. Następnie przepływają urządzeniami grawitacyjnymi nie zapewniającymi szczelności gazowej przez całe Koźle”.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Postulowała przy tym podjęcie odpowiednich działań zmierzających do higienizacji i dezynfekcji ścieków pochodzących ze szpitala przy ul. Roosevelta przed ich wprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych.

Jak podaje Nowa Trybuna Opolska – problem ze ściekami udało się rozwiązać. Dzięki współpracy pracowników ZOZ oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, ścieki wypływające ze szpitala są obecnie dezynfekowane przy użyciu podchlorynu sodu i w takiej postaci przepływają przez dalszą część sieci.

Koronawirus COVID-19 i gospodarka komunalna:

Odbiór odpadów a koronawirus. Gospodarka odpadami musi być priorytetem

Wodociągi zawieszają odczyty wodomierzy i ograniczają kontakt z klientami

PSZOK-i nie odbierają odpadów z powodu koronawirusa

Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo

Koronawirus. Miasta wdrażają środki bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Wodociągi zapewniają: nie będzie przerw w dostawie wody

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. warto sie zatanowic dlaczego kazdy szpital zakazny nie ma specjalnie dezynfekowanych scieków….juz nie mówiac ze kazdy szpital pownien pomyslec o oczyszczeniu sciekow z farmaceutyków….

Skomentuj