1 / 6

W Poznaniu trwa 25. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W jej trakcie zawiązała się dyskusja na temat pakietu legislacyjnego dotyczący klimatu i energii – Fit for 55.

Europejski Zielony Ład określa szczegółową wizję uczynienia Europy do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. I to właśnie on stanowił temat debaty, w której udział wzięli: Jacek Ozdoba (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Maxime Pernal (CEWEP – The Confederation of European, Waste-to-Energy Plants), Maarten Labberton (Director Packaging Group, European Aluminium), Valérie Plainemaison (FEAD European Waste Management Association), Riku Eksymä (Municipal Waste Europe), Jacek Szymczak (Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, członek Euroheat & Power) oraz Tomasz Uciński (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami).

Kosztowna transformacja

W perspektywie średnio- i długoterminowej korzyści płynące z polityki klimatycznej UE przewyższają koszty transformacji, jednak w najbliższym czasie może ona negatywnie wpłynąć na kondycję wielu branż, w tym szczególnie energetycznej i komunalnej, co wskazywali uczestnicy debaty.

Riku Eksymä: jesteśmy w połowie świetnej transformacji, powinniśmy jednak się cofnąć i spróbować odnieść do wyzwań, istotne jest obecnie szukanie efektywnych rozwiązań.

Tomasz Uciński: UE narzuciła szalone tempo, a nie jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom, nie tylko Polska, ale i inne kraje. Wydaje mi się ze zostawienie Ziemi kolejnym pokoleniom wymaga od nas dużego wysiłku, ale przy okazji taksonomii zrozumieliśmy że nie zabrania nam się spalania odpadów, tyko wymaga to cierpliwości, znajomości prawa i składania odpowiednich dokumentów. Udało nam się namówić szereg organizacji do wnoszenia uwag w odniesieniu do taksonomii, chcemy mieć porównywalny dostęp do technologii, jak “przeciętny Europejczyk”. Obecnie Polska jest niedoinwestowana a Polak jest dyskryminowany technologicznie.

Ciepło odpadowe

Głos w debacie zabrał także Jacek Ozdoba, który zwrócił uwagę że przy całej rozmowie o systemie gospodarki odpadami w Polsce istotne jest ciepło odpadowe, wykorzystywanie odpadów jako frakcji kalorycznej zamiast węgla – Mamy kilka instalacji, których poziom wykorzystania to 30%, możemy pójść tą drogą, przy odejściu od węgla czy uzupełnianiu luk inwestycyjnych. – zaznaczył sekretarz stanu. Jego zdaniem spory problem Polska ma z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych. Inny aspekt – prace nad ROP i systemem kaucyjnym powinny być w tej kadencji zakończone.

Z koeli zdaniem Maxime Pernal – niezwykle istotne w osiągnięciu celów jest wsparcie systemów zbiorki, konieczne są lepsze systemy wyodrębniania surowca, zapewnienie łańcucha dostaw. – Wszystkie technologie są dostępne, jednak należy ich używać w racjonalny sposób. – zaznaczył Pernal. – Jeśli system zbiórki dobrze wytłumaczy się konsumentowi, jak np. w Niemczech, to cele unijne są do osiągniecia. – konstatował Pernal.

Dla Jacka Szymczaka kluczową kwestią jest zazielenianie energii. – Mamy bardzo duży potencjał wykorzystania energetycznego odpadów w ciepłownictwie systemowym, jednak trzeba spełnić kilka warunków żeby taksonomia uznała tego typu instalacje za zgodne z równoważonym rozwoju, mówimy o wykorzystaniu energetycznym odpadów na potrzeby komunalnej usługi jaką jest dostarczanie ciepła dla mieszkańców. – podkreślał.

Czytaj więcej

Skomentuj