Grupa Orlen, w ramach projektu Hydrogen Eagle, planuje m.in. budowę dziewięciu nowych hubów wodorowych, w tym pięć w Polsce, trzy w Czechach i jeden na Słowacji. Produkcja nisko i zeroemisyjnego wodoru będzie odbywała się tam w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

O szczegółach projektu Hydrogen Eagle poinformował dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych w PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak. Projekt Hydrogen Eagle to jeden z kluczowych programów Grupy Orlen wspierających rozwój technologii wodorowych.

Zgodnie ze strategią Orlen 2030 i deklaracją osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r., Grupa Orlen „wdraża projekty w całym łańcuchu wartości nisko i zeroemisyjnego wodoru”. Celem jest obniżenie emisyjności zakładów produkcyjnych koncernu i jego spółek zależnych oraz rozwój branży związanej z transportem wykorzystującym wodór jako nowe paliwo.

Dyrektor poinformował, że projekt Hydrogen Eagle zakłada budowę zintegrowanej infrastruktury wodorowej w Polsce, Czechach i na Słowacji, a także produkcję wodoru dla dekarbonizacji przemysłu oraz daje możliwość „połączenia się z europejską siecią wodorową”.

– Jego realizacja pozwoli na dołączenie do międzynarodowej sieci tankowania wodorem. Ma się to stać dzięki budowie 102 stacji tankowania wodoru, zarówno dla transportu kołowego, jak i kolei – zaznaczył Jóźwiak. Według niego dzięki projektowi możliwe będzie osiągnięcie do 2030 r. mocy wytwórczych zeroemisyjnego wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. – Projekt zakłada budowę dziewięciu nowych hubów, czyli centrów wodorowych, w tym pięciu w Polsce, trzech w Czechach oraz jednego na Słowacji – zapowiedział Jóźwiak. – Będą one skoncentrowane na produkcji nisko i zeroemisyjnego wodoru w oparciu o odnawialne źródła energii oraz technologie “waste to hydrogen”, czyli właśnie wytwarzanie wodoru w oparciu o odpady komunalne. Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW.

Jóźwiak zwrócił przy tym uwagę, iż program obejmuje również trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce, a także na terenie Czech.

– Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap prenotyfikacji wsparcia do Komisji Europejskiej w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI – Important Project of Common European Interest, czyli ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego, europejskiego zainteresowania – podsumował Jóźwiak.

Czytaj więcej

Skomentuj