W minionych dniach w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbywały się spotkania konsultacyjne wiceministra Jacka Ozdoby z przedstawicielami branż zainteresowanych kwestią rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ministerstwo podkreślało, że to jedne najważniejsze spotkań konsultacyjnych w sprawie ROP. Jednak zdania innych uczestników tych spotkań okazują się zupełnie inne…

Komunikat dotyczący spotkań konsultacyjnych w sprawie ROP pojawił się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 11 czerwca br. Resort zaprosił wówczas przedstawicieli wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań, recyklerów odpadów opakowaniowych oraz samorządowców.

Czasu na zdecydowanie się na udział w tych spotkaniach (osobistych bądź on-line) było niezwykle mało, ponieważ pierwsze z nich wyznaczono już na 17 czerwca. Co więcej, resort zapowiedział, że nie upubliczni podczas nich projektu ustawy wdrażającej ROP. Zaproszeni do dyskusji goście nie wiedzieli więc za bardzo, o czym będzie podczas niej mowa.

Na kilkudniowe spotkania konsultacyjne w MKiŚ z udziałem wiceministra Jacka Ozdoby zaproszono recyklerów, producentów opakowań, organizacje odzysku oraz samorządy. Nie zaproszono jednak tych, którzy odpady wywożą, przetwarzają i magazynują. Z nimi konsultacje mają być prowadzone w odrębnych terminach, choć informacji o szczegółach brak. Póki co rozmowy odbyły się więc w czterech grupach branżowych. O tym, co działo się podczas rozmów z samorządowcami mówi Portalowi Komunalnemu Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Szczegółów ws. ROP brak

 

Maciej Kiełbus, kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners

– Na spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z przedstawicielami środowisk samorządowych niestety nie przedstawiono bliższych szczegółów dotyczących systemu ROP oraz systemu kaucyjnego. Przedstawiane założenia oraz odpowiedzi na liczne pytania niezmiennie były na stosunkowo dużym poziomie ogólności. Tymczasem w tak skomplikowanym systemie diabeł tkwi w szczegółach – mówi Maciej Kiełbus.

– Dlatego wszyscy interesariusze czekają na upublicznienie projektów konkretnych aktów prawnych, co ma nastąpić jeszcze w lipcu. Należy spodziewać się, że kolejne spotkania konsultacyjne po upublicznieniu projektów będą dużo dynamiczniejsze i wzbudzać będą większe zainteresowanie.

Podobne zdanie, po odbytych konsultacjach w resorcie klimatu, mają przedstawiciele branży producentów opakowań i produktów w opakowaniach.

 

Krzysztof Baczyński, Eko-Pak

– Cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło wysłuchać głosu branży na tak żywotny temat, jakim jest mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tym bardziej, że opublikowane przez resort założenia tego mechanizmu budzą wiele obaw, pytań i wątpliwości – powiedział Portalowi Komunalnemu Krzysztof Baczyński, prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

– Szkoda więc, że nie usłyszeliśmy żadnych odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące choćby tego, w jaki sposób uwzględniona zostanie zasada kosztu netto czy przestrzegania efektywności kosztowej w samorządach gminnych. Ministerstwo konsekwentnie odmawia podania szczegółów do czasu publikacji projektu zapewniając jednocześnie, że wszystkie te kluczowe elementy wynikające z dyrektywy zostały odpowiednio uwzględnione. Pytania i wątpliwości jednak pozostały. Czekamy na konkretne zapisy w projekcie, aby móc się do nich ustosunkować – dodaje Baczyński.

Dyskusja o ROP będzie kontynuowana

System ROP będzie głównym tematem debaty eksperckiej, którą przygotowuje redakcja „Przeglądu Komunalnego”. Konferencję w formule on-line zatytułowana „Platforma Dyskusyjna ROP” odbędzie się zaraz po tym, jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawi projekt ustawy o ROP. Będzie to wówczas doskonała okazja do przeanalizowania w gronie wszystkich interesariuszy rynku bieżących kwestii dotyczących wdrożenia w Polsce zasad rozszerzonej odpowiedzialności producentów i systemów kaucyjno-depozytowych.

Udział w tym wydarzeniu będzie bezpłatny, wystarczy rejestracja TUTAJ. Dzięki niej zarejestrowani uczestnicy w pierwszej kolejności dowiedzą się o konkretnym terminie debaty. Zapraszamy do rejestracji!

Czytaj więcej

Skomentuj