W pierwszym naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji skorzystało piętnaście przedsiębiorstw. Przyznano wtedy dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł.

Dotychczas największe wsparcie otrzymały: Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka.

Dotowane projekty

Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa na budowę instalacji opalanej biomasą w ciepłowni. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 30 mln zł.

Równie duże pieniądze – bo ponad 19 mln zł – otrzymają: gmina Daszyna z województwa łódzkiego na projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku” z budżetem 45,5 mln zł.

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich, warty łącznie 23 mln zł, to instalacja zasilana gazem ziemnym w Ciepłowni Szubin. Drugi, szacowany na 15 mln zł zakłada wybudowanie podobnej instalacji na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo.

Również dwie inwestycje Eco Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE).

1 / 3

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej, dzięki unijnemu wsparciu, zadbają: IMA Polska (7 mln zł dotacji), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł), JMP Flowers Power (4 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł), Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (3 mln zł), Ekoland (3 mln zł), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł), Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł), Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł) oraz ESV Wisłosan (729 tys. zł).

Wielu chętnych

W ramach I naboru z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, który NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r., wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na 2 267 mln zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 r., ogłaszanym przez Ministerstwo Rozwoju, w III i IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe – wówczas do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj