1 / 2

Dr Tadeusz Rzepecki został ponownie przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”. Wczoraj w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady izby, która wybrała ze swojego grona prezydium.

Prezydium nowej kadencji tworzą: dr Tadeusz Rzepecki (przewodniczący), Andrzej Malinowski (wiceprzewodniczący), Piotr Ziętara (wiceprzewodniczący) oraz Krzysztof Dąbrowski i Ryszard Sobieralski (członkowie prezydium).

Na pierwszym posiedzeniu omówione zostały sprawy członkowskie i bieżący stan prac legislacyjnych, m.in. nad projektem ustawy Prawo wodne, planowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w szczególności powołanie regulatora cen).

Członkowie rady wymienili się także doświadczeniami we wdrażaniu ustawy „kominowej” w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wybory do Rady IGWP na kadencję 2017-2021 odbyły się 19 czerwca podczas walnego zgromadzenia. W skład rady weszło 21 osób.

Czytaj więcej

Skomentuj