W Koszalinie powstają pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 26 stacji ma powstać w br., ostatnia na początku przyszłego. Każda będzie wyposażona w dwa punkty ładowania.

Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych stawia Energa Operator. Powstaną one m.in. przy ulicach: Asnyka, Bukowej, Chałubińskiego, Fałata, Kołłątaja, Matejki i Morelowej. Pojawią się także na wybranych parkingach i na pętli autobusowej przy ul. Gnieźnieńskiej, a także przy parku otaczającym Amfiteatr przy ul. Piastowskiej.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. To, ile urządzeń powinno znaleźć się w danym mieście do końca marca 2021 r. określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców.

Po zakończeniu montażu Energa Operator będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie testów i pomiarów i uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie musiała również złożyć wniosek o przeprowadzenie badania stacji do Urzędu Dozoru Technicznego.

Za ostateczne uruchomienie i oddanie stacji do użytku odpowiedzialni będą Operatorzy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania. Będzie ich wskazywał Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu Operatorów Energa przekaże im stacje.

Energa planuje, aby ze stacji można było korzystać jeszcze przed końcem marca 2021 r. Poza Koszalinem firma ta zrealizuje stacje ładowania pojazdów w Gdyni, Elblągu, Płocku, Włocławku, Toruniu, Olsztynie oraz Gdańsku.

Czytaj więcej

Skomentuj