Przez trzy dekady spółka Inneko (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów) wypracowała sobie pozycję lidera w branży gospodarki odpadami w województwie lubuskim. 

Inneko powstało w 1992 roku w ramach kompleksowego planu zagospodarowania odpadów, realizowanego przez miasto Gorzów Wielkopolski.

– Spółka zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Świadczy także usługi doradcze z zakresu gospodarki odpadami, takie jak rekultywacja składowisk, edukacja ekologiczna czy opracowania środowiskowe – mówi prezes Zarządu spółki, Łukasz Marcinkiewicz.

Podstawowa działalność

Podstawowym obszarem działalności firmy jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Głównym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum ilości odpadów kierowanych na składowisko. Dzięki zastosowaniu automatycznej segregacji odzyskuje się maksymalną ilość surowców wtórnych. 

Dodatkowo zakład prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, a także produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostu.

Od 2018 roku spółka realizuje również projekt kompleksowej obsługi części miasta Gorzów Wlkp. w zakresie wywozu odpadów z terenu objętego usługą przez Związek Celowy Gmin MG6.

Dzisiaj, po 30 latach działalności, spółka zatrudnia 200 osób, a cała Grupa Kapitałowa 270 osób. Całością kieruje dwuosobowy zarząd – prezes Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezes Maciej Symeryak.

Edukacja to podstawa

Działalność edukacyjna jest jednym z ważniejszych działów działalności spółki. 

– „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”, „Projekt Ekobohater”, „Zielona Szkoła” czy „Zielone Przedszkole” to cykliczne akcje organizowane przez Inneko, pozytywnie odbierane przez mieszkańców Gorzowa Wlkp. – mówi Ł. Marcinkiewicz. – Inneko jako spółka odpowiedzialna społecznie wspiera wszelkie ogólnopolskie i lokalne akcje sprzątania przestrzeni wspólnych w mieście i okolicznych gminach. Jest mecenasem kultury oraz angażuje się w wiele akcji charytatywnych – dodaje prezes.

Rys historyczny

W 1994 r. Inneko oddało do eksploatacji kwaterę składowiska odpadów o powierzchni 1,5 ha wraz z infrastrukturą techniczną pod budowę planowanego Zakładu. W 1998 r. oddano do eksploatacji Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów, który powstał w granicach administracyjnych miasta Gorzowa w obrębie dzielnicy Chróścik, o powierzchni zabudowy 2,5 ha oraz powierzchni składowiska 1,8 ha. Kolejnym etapem rozwoju firmy było otwarcie w 2001 r. Centrum Recyklingu Odpadów Budowlanych. W ramach swojej działalności w 2004 r. spółka uruchomiła laboratorium chemiczne, które posiada akredytację PCA i dzięki wykwalifikowanej kadrze świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z monitoringiem składowisk oraz szeregiem badań środowiskowych. 

W 2009 r. na terenie należącym do spółki utworzono miejsce pochówku zwierząt domowych zwane „Polaną Przyjaciół”. W połowie 2011 r. zakończono rozbudowę i modernizację Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Chróściku. Wybudowano nowe kwatery przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest, odpadów niebezpi...