Zieleń to życie! Po raz kolejny pod tym jakże wymownym hasłem odbyła się największa w Polsce wystawa poświęcona ogrodnictwu ozdobnemu. Rozpoczęła ona tym samym cykl wielu wydarzeń, jakie co roku mają miejsce w naszej branży u schyłku lata i na jesieni.

W tym roku organizatorzy wystawy, Agencja Promocji Zieleni i Związek Szkółkarzy Polskich, poświęcili ją jednemu z najbardziej cennych dóbr natury – wodzie. Szczególnie wnikliwie tą tematykę przedstawiano podczas jubileuszowej X konferencji towarzyszącej wystawie nazwanej w tym roku „Zielone miasto – wokół wody”. Znakomici wykładowcy z kraju i zagranicy lansowali naturalne założenia, uwzględniające bioróżnorodność oraz racjonalne gospodarowanie wodą opadową. Oczywiście nie zabrakło również nowoczesnej sztuki ogrodowej, ale w obliczu kurczących się zasobów wodnych taki właśnie kierunek rozwoju zielonej branży wydaje się bardzo słuszny. W Niemczech ogromną furorę w architekturze krajobrazu robią zagospodarowane naturalną roślinnością stawy kąpielowe, które lokalizowane są także w miejscach publicznych. Jednakże to tylko ułamek możliwości, jaki stwarza architektura krajobrazu. Kwestią czasu jest to, kiedy nasze miasta zaczną się zmieniać, wykorzystując ten wodny potencjał. Będzie to wymagało współpracy kilku branż, wzmocnienia pozycji zawodowej architektów krajobrazu oraz umiejętności pozyskiwania środków. Dlatego nastał doskonały czas ku temu, aby sięgnąć po wiedzę z tego zakresu oraz aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach branżowych, które wspomagają integrację branżową. W najbliższym czasie ciekawie zapowiada się XII Forum Architektury Krajobrazu „Kształtowanie i ochrona dolin rzecznych”, które będzie miało miejsce we Wrocławiu 17-19 września. Następnie odbędą się konferencje – „Techniki i technologie dla terenów zieleni”, którą 8-10 października br. zorganizuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, a także „Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta”, zaplanowana na 21-23 października w Toruniu przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Można mieć nadzieję, iż jesień tego roku zaowocuje szczególnie obficie…
 
Monika Bartczak
redaktor prowadząca
 
Najbliższy czas dla zielonej branży upłynie pod znakiem współpracy z innymi branżami, wzmocnienia pozycji zawodowej architektów krajobrazu oraz pozyskiwania środków finansowych.