BDO w swym zamyśle miało być m.in. skutecznym orężem w walce z szarą strefą. Wiele wskazuje, że tak się stanie, choć na pełną ocenę trzeba zaczekać do 2022 roku.

Niebawem zmienić się mają dwa ważne rozporządzenia dla gospodarki odpadami. Czy wprowadzą one wiele zmian? Zależy to od ostatecznego kształtu tych aktów prawnych. Aktualnie są one bowiem na etapie konsultacji. Gospodarujący odpadami nie kryją obaw, że zwłaszcza rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przyniesie kolejny wzrost kosztów działalności, choć Ministerstwo Klima...