Ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw spotkało się 27-29 stycznia 2022 r. w Krakowie na ogólnopolskiej konferencji poświęconej gospodarce odpadami w naszym kraju. Konferencja pt. „Gospodarka odpadami, aspekty prawne i systemowe” została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, zaś patronatu honorowego konferencji udzielili Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz Związek Gmin Wiejskich RP. 

Gości uroczyście powitał Henryk Kultys, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Zebranych przywitali także honorowi goście konferencji: JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof., rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta Białegostoku, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Leszek Świętalski, dyrektor biura ZMP oraz Marcin Borek, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych Polskiego Funduszu Rozwoju, i Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW.

Zmiany prawne i finansowanie inwestycji

Tematykę spotkania zdominowały, szczególnie istotne dla sektora przedsiębiorstw samorządowych, zagadnienia dotyczące zmian prawych i systemowych w gospodarce odpadami, a także kwestie związane z finansowaniem inwestycji, prezentacja nowych koncepcji...