Spacer to nie taka błaha sprawa. W zależności od tego, kto chce wyjść z mieszkania na świeże powietrze, muszą zapaść określone decyzje i trzeba odpowiedzieć na ważne pytania: w jakim celu wychodzimy i jakie mamy oczekiwania?

To, jakie aktywności wybieramy w czasie wolnym, bardzo często zależy od naszego wieku. Osoby aktywne w wieku produkcyjnym preferują siłownie zamknięte i kluby sportowe. Natomiast dzieci pod opieką dorosłych korzystają z różnego typu placów zabaw. Poza tymi kategoriami pozostaje jednak bardzo duża grupa osób, która jest aktywna i spragniona kontaktu z drugim człowiekiem. Są to seniorzy. A ponieważ nasze społeczeństwo niestety się starzeje – w dużej mierze użytkownikami terenów rekreacyjnych są ludzie starsi.

Miejsca są, lecz oferty brak

Niestety zazwyczaj w miastach nie ma zbyt ciekawej i bogatej oferty rekreacyjnej dla seniorów. Wielka szkoda, bo w naszych mniejszych i większych miastach powstało wiele atrakcyjnych terenów czy punktów, do których powinny prowadzić różnego typu szlaki spacerowe czy turystyczne. Mogą one też mieć różnoraki przekaz. Mogą być to ścieżki łączące ciekawe obiekty związane z historią regionu, prezentujące okazy roślinne czy innego rodzaju trasy z lokalnymi ciekawostkami. Tego rodzaju rozwiązania – oprócz edukowania – mogą inspirować do zaplanowania wycieczki lub do spotkań w ogólnie znanych, ale charakterystycznych miejscach.

Ważna jest mała architektura

Podstawową funkcją terenów otwartych jest zachęcenie ludzi nie tylko do wyjścia z domu, ale również do tego, aby uczynili to w kierunku zaplanowanym, który daje możliwości przeżycia czegoś niecodziennego. Tego rodzaju trasa powinna być przemyślana, zaprojektowana i powinna obfitować w szereg drobnych elementów ułatwiających dotarcie do punktu docelowego. Mogą być to elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci czy psie stacje, jeżeli trasa np. dostosowana jest do spacerów z czworonożnym pupilem. Seniorzy powinni mieć możliwość ku temu, by podczas spacerów przysiąść i porozmawiać z sąsiadem, a przy okazji zachwycać się urokami przyrody. Być może będzie to dobry początek do zmierzenia się ...