Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało dobre praktyki dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, którzy chcą przyłączyć ładowarki aut elektrycznych do sieci.

 W ramach działań pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPIREE, opracowane zostały „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”.

Dobre praktyki zawierają podstawowe informacje dla inwestorów zainteresowanych budową i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zebrane informacje mają ułatwić inwestorom zapoznanie się z wymaganiami oraz aktualnym stanem prawnych dotyczącym procesu przyłączania do sieci. Zapewni to możliwość wcześniejszego przygotowania się do tego procesu oraz ułatwi inwestorom sprawne przejście przez proces przyłączenia do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj