W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu. Ich wprowadzenie jest związane z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Strefy czystego transportu to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać władze większych miast, wyznaczając je w centrach miast lub dzielnicach ze ścisłą zabudową śródmiejską. Przepisy wprowadzono w styczniu, a znowelizowano w lipcu. Dotyczą miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

Samorządy mogą dzięki temu wyznaczać strefy, do których wjeżdżać mogą wyłącznie samochody z czystym napędem, tzn. na prąd, gaz ziemny i wodór. Wyjątek stanowią auta mieszkańców i służb miejskich.

W godzinach 9–17 do strefy czystego transportu będą mogły wjechać również inne samochody, ale pod warunkiem wniesienia opłaty.

Przepisy rozporządzenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają także sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

Na krakowski Kazimierz nie wjadą diesle i benzyniaki

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, TransportPubliczny.pl

Czytaj więcej

Skomentuj