Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: wod-kan

Łącznie artykułów: 62.

Nadchodzi czas Łódzkiego Stowarzyszenia Wodociągowego

Nadchodzi czas Łódzkiego Stowarzyszenia Wodociągowego

We wtorek 13 czerwca 2023 r. w hotelu Columna Medica w Łasku odbyło się pierwsze spotkanie nowo powstałego Łódzkiego Stowarzyszenia Wodociągowego. Spotkanie miało na celu umożliwienie przedsiębiorstwom wod-kan wspierania się nawzajem w obliczu wyzwań, z którymi boryka się branża.

20 lat branży wod-kan z wielkopolskiej perspektywy

20 lat branży wod-kan z wielkopolskiej perspektywy

Z wielką przyjemnością kontynuujemy naszą debatę, zainicjowaną przy okazji 20-lecia istnienia miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, dotyczącą oceny kondycji branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ostatnich 2 dekadach, analizy zmian, które w tym czasie zaszły, a także kierunków dalszego rozwoju oraz odczuwalnych obaw i zagrożeń. Na naszych łamach wypowiadali się już szefowie przedsiębiorstw wod-kan, uczeni i praktycy. W niniejszym numerze naszego miesięcznika swoimi odczuciami i obserwacjami dzieli się kolejny wytrwany praktyk i fachowiec: Jacek Schubert, prezes Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie.

XXIX Międzynarodowe Targi WOD-KAN w Bydgoszczy

XXIX Międzynarodowe Targi WOD-KAN w Bydgoszczy

31.05.2023
0

Wczoraj (30 maja br.) w południe uroczyście otwarto XXIX Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy. W uroczystościach uczestniczyło liczne grono reprezentantów i współpracowników głównego organizatora wydarzenia, czyli Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Kosztorysowanie sieci wód opadowych

Kosztorysowanie sieci wód opadowych

Z jednej strony wzrasta świadomość fachowców z branży wod-kan co do tego, że wody opadowe, a szczególnie ich dobre zagospodarowanie i wykorzystanie, to szansa na systemowe łagodzenie obecnych i przewidywanych niedoborów wody. Natomiast z drugiej strony specjaliści zwracają uwagę na nie do końca określone, szczególnie finansowe, aspekty eksploatacji sieci.

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

15.05.2023
0

W ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie koniecznych i pilnych zmian dotyczących skracania czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki. Strona samorządowa KWRiST domaga się skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy, a także wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach.

Zintegrowane zarządzanie

Zintegrowane zarządzanie

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest procesem bardzo złożonym. Wpływa na to niewątpliwie mnogość strumieni dóbr (surowców, części itd.) oraz strumieni informacyjnych. Żeby optymalnie sterować tymi strumieniami, podejmować decyzje korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla klientów, trzeba skutecznie wykorzystywać różne informacje pochodzące z wielu źródeł. Jednym z kluczowych elementów jest zatem skuteczne wykorzystywanie technologii i technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Protest związkowców w Wielkopolsce

Protest związkowców w Wielkopolsce

13.02.2023
0

Flagi „Solidarności” i biało-niebieskie na masztach, na ogrodzeniu bannery z napisami „protest”, „Wody Polskie wpuszczają nas w kanał”, „Nie chcemy upadłości branży wodno-kanalizacyjnej” oraz flagi przymocowane do samochodów. Tak wygląda dziś siedziba spółki Aquanet w Poznaniu.

Stracone złudzenia, czyli nowy model regulacji na rynku wod-kan

Stracone złudzenia, czyli nowy model regulacji na rynku wod-kan

Kiedy pod koniec 2017 r. pojawił się niespodziewanie projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmieniający całkowicie obowiązujący od 15 lat model regulacji sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wszyscy zastanawialiśmy się, jak nowe rozwiązania będą funkcjonowały w praktyce. Czy odebranie części kompetencji organom gminy i powierzenie ich dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to dobry pomysł? Czy możliwe będzie realne oszacowanie kosztów działalności przedsiębiorstw w 3-letniej perspektywie, w której od teraz miały obowiązywać taryfy?

Samorządowcy i branża wod-kan w senacie (video)

Samorządowcy i branża wod-kan w senacie (video)

25.10.2022
0

Grubo ponad setka gości, głównie samorządowców i przedstawicieli branży wod-kan, wzięła udział w połączonym posiedzeniu senackich komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej, środowiska i nadzwyczajnej komisji ds. klimatu. Temat spotkania w Senacie RP to dramatyczna sytuacja przedsiębiorstw wod-kan i stanowisko regulatora w procesie taryfowym.

Legislacyjny rollercoaster – czas na nowe zmiany w przepisach wod-kan

Legislacyjny rollercoaster – czas na nowe zmiany w przepisach wod-kan

Ledwie branża wodociągowo-kanalizacyjna zdążyła ochłonąć po wakacyjnej zmianie tych przepisów ustawy branżowej (9 sierpnia br. weszły w życie przepisy Ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw), które dotyczą wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a już na legislacyjnym horyzoncie pojawiło się widmo kolejnych zmian związanych z konieczną transpozycją do rodzimego systemu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: dyrektywa).

Wszystko drożeje, tylko nie woda i ścieki

Wszystko drożeje, tylko nie woda i ścieki

15.09.2022
0

Branża wodociągowo-kanalizacyjna jest zszokowana przekazem z dnia 12.09.22 r., ze wspólnej konferencji prasowej ministra Marka Gróbarczyka i wiceprezesa PGW Wody Polskie – Pawła Rusieckiego, z której polskie społeczeństwo może wnioskować, że wzrosną ceny wszystkiego, tylko nie ceny za dostarczaną wodę i odbierane ścieki. Jak tego dokonać?

NIE dla podwyżek cen wody i ścieków

NIE dla podwyżek cen wody i ścieków

13.09.2022
3

Konferencja prasowa ministra Marka Gróbarczyka i Pawła Rusieckiego, wiceprezesa Wód Polskich, wywołała ogromne poruszenie w branży wod-kan. – Monity ze strony przede wszystkim przedsiębiorstw wod-kan i władz samorządowych co do konieczności wzrostu stawek wody bezwzględnie każą zachować wstrzemięźliwość – mówi minister Gróbarczyk.

53 mln zł na inwestycje wod-kan w woj. mazowieckim

53 mln zł na inwestycje wod-kan w woj. mazowieckim

03.03.2020
0

O środki unijne na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach zorganizowanego konkursu PROW, mogły ubiegać się gminy z woj. mazowieckiego, a także spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Wpłynęły już 153 wnioski, a 45 projektów będzie objętych wsparciem.

NFOŚiGW przeznaczył ponad 151 mln zł na gospodarkę wod-kan

NFOŚiGW przeznaczył ponad 151 mln zł na gospodarkę wod-kan

15.02.2019
0

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW otrzymało 26 projektów wodno-ściekowych w różnych regionach Polski. Pieniądze zostaną przeznaczone w głównej mierze na budowę i przebudowę sieci wod-kan ale także na budowę farmy fotowoltaicznej czy likwidację zagrażających środowisku oczyszczalni w Tatrach.

css.php
Copyright © 2024