Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: webinarium

Łącznie artykułów: 53.

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

10.04.2024
0

Obok ciążącego na gminach obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobligowani są do prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne. Takie kontrole powinny odbywać się  co najmniej raz na dwa lata. Tymczasem realizacja tego zadania jest na różnym stopniu zaawansowania. W skrajnych przypadkach niektóre gminy nie podjęły jeszcze działań w tym zakresie.

Inauguracja cyklu szkoleń z zakresu TPO. GIOŚ zapowiada wzmocnienie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów

Inauguracja cyklu szkoleń z zakresu TPO. GIOŚ zapowiada wzmocnienie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów

03.07.2023
0

Dnia 29 czerwca I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk zainaugurowała cykl szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów - informuje GIOŚ. Kurs skierowany jest do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz pozostałych służb zaangażowanych w transgraniczne przemieszczanie odpadów - Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury.

Inwestycje w PSZOK szybko się zwracają [webinar]

Inwestycje w PSZOK szybko się zwracają [webinar]

23.05.2023
0

Prowadzenie PSZOK zbyt często traktowane jest jako dyktowane ustawą „zło konieczne”, które generuje wyłącznie koszty. Tymczasem dobrze prowadzony PSZOK, to czysty zysk. Trzeba jednak nieco zainwestować i przestrzegać określonych reguł gry.

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Zarówno wyniki kontroli prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli jak i wyniki z cykli kontrolnych GIOŚ nie napawają optymizmem. Niewystarczający nadzór gmin nad sposobami postępowania z odpadami komunalnymi oraz brak działań kontrolnych w odniesieniu do podmiotów odbierających odpady czy dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej bez niezbędnej wiedzy na temat wnioskujących o to podmiotów - to główne wnioski.

Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin. Jak przeprowadzić kontrolę?

Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin. Jak przeprowadzić kontrolę?

Wzrost odnotowywanych przez organy ścigania i organy administracji przypadków patologii w gospodarce odpadami, szczególnie często na terenach gminnych (np. porzucane odpady), był podstawą do zaostrzenia sankcji w Kodeksie karnym za przestępstwa w środowisku. Aktualna sytuacja wymusza na samorządach konieczność zwiększonego nadzoru oraz kontroli w obszarze gospodarki odpadami, począwszy od podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów. Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin

Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin

Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin

27.10.2022
1

Wzrost odnotowywanych przez organy ścigania i organy administracji przypadków patologii w gospodarce odpadami, szczególnie często na terenach gminnych (np. porzucane odpady), był podstawą do zaostrzenia sankcji w Kodeksie karnym za przestępstwa w środowisku. Aktualna sytuacja wymusza na samorządach konieczność zwiększonego nadzoru oraz kontroli w obszarze gospodarki odpadami, począwszy od podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów. Kontrole podmiotów odbierających odpady to ustawowy obowiązek gmin

O sensownej i skutecznej rewitalizacji centrów miast. Webinarium on-line

O sensownej i skutecznej rewitalizacji centrów miast. Webinarium on-line

12.08.2022
0

Zgodnie z obecnymi urbanistycznymi trendami miasta mają być wygodnym, bezpiecznym i możliwie najbardziej zbliżonym do natury otoczeniem człowieka. Mają też zapewniać swoim mieszkańcom szereg wyspecjalizowanych usług. Jednak bez dobrze funkcjonującego lub zrewitalizowanego centrum miasta, o pełnym sukcesie w powyższych zakresach nie może być mowy. Temat ten szeroko omówiony zostanie podczas Webinarium on-line pt. Rewitalizacja centrów miast.

Miasto bez barier - webinarium [transmisja online]

Miasto bez barier - webinarium [transmisja online]

28.07.2022
0

Susza, ocieplenie klimatu, nasilające się pogodowe anomalia coraz mocniej oddziałują na aglomeracje miejskie. W tej sytuacji konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do kompensacji skutków i przeciwdziałania procesom, których ostatecznym efektem może być głęboki kryzys cywilizacyjny. W tym kontekście kluczowe jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast, co wiąże się z niwelowaniem przeszkód w ich efektywnym funkcjonowaniu. Odpowiedzi na pytania dotyczące powyższych kwestii poznają uczestnicy Webinarium pt. Miasto bez barier. Zapraszamy do śledzenia transmisji.

Miasta bez barier to nie luksus, to konieczność

Miasta bez barier to nie luksus, to konieczność

10.07.2022
0

Zgodnie z podstawowymi definicjami, miasto to skupisko populacji generujące nadwyżki ludzkiego potencjału, kreacji, usług i dochodów. Natomiast obecnie, gdy stoimy w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych i ekologicznych, ważne staje się jak najlepsze wykorzystanie zalet miasta. I tu kluczowa jest likwidacja barier.

Jak prowadzić recyklingowe inwestycje? Odpowiada ekspert KAPE

Jak prowadzić recyklingowe inwestycje? Odpowiada ekspert KAPE

16.05.2022
0

W najbliższą środę 18 maja Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizuje webinarium poświęcone inwestycjom recyklingowym. Ekspert tłumaczyć będzie m.in. jak zapewnić źródła finansowania dla takich inwestycji, a także jak je odpowiednio prowadzić. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?

10.05.2022
0

Punktem wyjścia dla ustalenia możliwości domagania się przez wykonawcę zwaloryzowania wysokości należnego mu wynagrodzenia jest treść umowy. Kontrakty publiczne na usługi lub roboty budowlane, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, zawierane w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego po 1 stycznia 2021 r., muszą przewidywać tzw. duże klauzule waloryzacyjne.

W piątek bezpłatna konferencja

W piątek bezpłatna konferencja "OZE Nowe Perspektywy" o odnawialnych źródłach energii w samorządzie

25.04.2022
0

Już w najbliższy piątek, 29 kwietnia, redakcja "Energii i Recyklingu" zaprasza na bezpłatną konferencję "OZE Nowe Perspektywy. Odnawialne źródła energii w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach komunalnych". Wydarzenie odbędzie się w formule online. Aby wziąć w nim udział wystarczy zarejestrować się na stronie oze.abrys.pl. Do tej pory zarejestrowało się już niemal 400 uczestników!

"Energia i Recykling": Bezpłatne webinarium online poświęcone biogazowi już 29 marca 2022 r.

14.03.2022
0

Czy biogaz wróci do łask polskich inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii? Nasz kraj ma przecież doskonałe warunki do jego produkcji, a Unia Europejska od lat dostrzega w biogazowych instalacjach możliwość stabilnej produkcji gazu, podkreślając ich walory, a więc czystą, niemal bezemisyjną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Zapraszamy na webinarium poświęcone głównie sytuacji na rynku biogazowym, ale też i biometanowym czy biomasowym, które redakcja miesięcznika "Energia i Recykling" organizuje 29 maca 2022 r. Jest ono bezpłatne dla uczestników – wystarczy rejestracja na stronie biogaz.abrys.pl.

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

Zielone zamówienia publiczne. Jak prawidłowo opracować dokumenty?

09.02.2022
0

Jakie możliwości przynosi uwzględnianie polityki zielonych zamówień publicznych w procesach zakupowych? Jak kreować rozwiązania zakupowe zgodnie z zasadą efektywności? Jak opracowywać dokumenty zamówienia z uwzględnieniem polityki zielonych zamówień publicznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas spotkania on-line już 25 lutego.

Miasta 15-minutowe – idea wkracza do Polski

Miasta 15-minutowe – idea wkracza do Polski

03.01.2022
0

Park, szkoła, przychodnia, kawiarnia, sklep, praca – to wszystko w zasięgu 15 minut spaceru lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania. Taka jest koncepcja zyskującego na popularności nurtu urbanistycznego miast 15-minutowych.

Aż 90 proc. odpadów medycznych to odpady niebezpieczne

Aż 90 proc. odpadów medycznych to odpady niebezpieczne

20.10.2021
0

Niewłaściwie przygotowane lub bagatelizowane procedury postępowania z odpadami medycznymi czy nierzetelna dokumentacja w tym zakresie mogą skutkować niezwykle poważnymi konsekwencjami. Z jednej strony mogą być to konsekwencje zdrowotne dla pacjentów lub klientów miejsc gdzie powstają tego typu odpady. Z drugiej zaś poważne konsekwencje prawne dla wytwórców odpadów medycznych.

Zielone dachy po polsku - zapraszamy na webinarium

Zielone dachy po polsku - zapraszamy na webinarium

14.10.2021
0

Aspekty prawne dachów zielonych w Polsce, zazielenianie dachów i ścian na małych obiektach, pielęgnacja dachów zielonych, dobór roślinności, podsumowanie projektu GRAD realizowanego w polskich miastach - to tylko kilka zagadnień, które zostaną poruszone podczas webinarium "Spacer w chmurach – zielone dachy w Polsce" 21 października.

Od stycznia do kwietnia sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła ponad dwukrotnie

Od stycznia do kwietnia sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła ponad dwukrotnie

Według danych z końca kwietnia 2021 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 23 834 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze cztery miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 5 098 szt., czyli o 137 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Tymczasem już 24 maja zapraszamy na bezpłatne webinarium "EKOMOBILNOŚĆ w obszarze usług publicznych".

css.php
Copyright © 2024